L@wO[vF()i Rj

Organic Synthesis Group, Sophia University

members


2023Nx@o[


؋V Prof. Noriyuki SUZUKI
RFY _@Prof. Yoshiro MASUYAMA (Professor Emeritus)

mOے Graduate students (Master course)

N@[  Keigo Sakurai
@ĊC  Natsumi Naito

r [ Hiroshi Araki
m Chirika Takahashi
xz Ryuto Horikoshi

SN Undergraduates

Ac  Sakura Ueda
Kanata Okajima
Ko Kagawa
}䌒Y Kentaro Kasai
쒆B Tatsuya Nonaka